Aangifte dividendbelasting en
fiscale optimalisatie

Aangifte dividendbelasting – Op het forum op deze website werd een vraag gesteld over de dividendbelasting DGA. De dividendbelasting in relatie tot andere belastingsoorten als de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting wordt vaak een ingewikkeld onderwerp gevonden.

Laten we proberen op deze pagina enkele zaken te verduidelijken. Ook verwijzen we hier naar de forumdiscussie.

Wat is dividendbelasting?

Dividendbelasting is een belasting die betaald moet worden door bedrijven en beleggingsfondsen die een deel van hun winst als dividend uitkeren aan de aandeelhouders.

Deze belastingsoort is geregeld in de Wet op de dividendbelasting 1965 en ook op de website van de Belastingdienst is informatie te vinden, evenals het te downloaden aangifteformulier.

De vraag is vaak hoe de belastingsoorten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en dividendbelasting zich nu tot elkaar verhouden.

Over de winst van het bedrijf wordt vennootschapsbelasting afgedragen. En de DGA betaalt over zijn eigen salaris inkomstenbelasting. Wordt de overgebleven winst nu door het bedrijf overgeheveld naar het privévermogen van de DGA dan betaalt het bedrijf over dat bedrag dividendbelasting. Door de totale belastingdruk zo laag mogelijk te houden wordt de belastingdruk, fiscaaltechnisch gezien, geoptimaliseerd.

Voorwaarde voor deze fiscale optimalisatie is wel dat de DGA een marktconform salaris van de BV ontvangt. Wat het minimum DGA salaris is, ook wel gebruikelijk loon genoemd, wordt elk jaar door de belastingdienst aangegeven. Als de DGA van mening is dat het salaris lager moet zijn dan de norm in de markt, dan moet hij dat bij de belastingdienst aannemelijk maken.

Hoogte dividendbelasting

Bij de berekening dividendbelasting wordt rekening gehouden met het feit aan wie dividend wordt uitgekeerd.

Wordt dividend aan een vennootschap uitgekeerd dan is er geen dividendbelasting verschuldigd. Wordt dividend aan een natuurlijk persoon uitgekeerd dan is er in totaal 25% dividendbelasting verschuldigd. 15% moet worden betaald binnen 30 dagen na het beschikbaar stellen van het dividend en de overige 10% is verschuldigd bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over het jaar dat de uitkering gedaan is (aangifte via BOX 2, dividendbelasting aanmerkelijk belang).

Teruggaaf dividendbelasting

Particulieren en ondernemers kunnen de dividendbelasting mogelijk terugvragen via een verrekening met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Stichtingen, verenigingen of andere rechtspersonen die zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting kunnen de ingehouden Nederlandse dividendbelasting terugkrijgen.

Dividendbelasting buitenland

Wat betreft buitenlandse dividendbelasting gelden vaak belastingverdragen tussen landen. Hierover kunnen wij u desgewenst verder informeren. Landen hanteren namelijk vaak eigen regels en percentages wat betreft de dividendbelasting. In uw belastingaangifte wordt daarom rekening gehouden met een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

Hulp nodig bij uw dividendbelasting aangifte?

Wij merken in onze praktijk dat er altijd veel vragen bestaan over de aangifte dividendbelasting. U hoeft niet altijd aangifte dividendbelasting te doen. Bijvoorbeeld ingeval van een fiscale eenheid of als uw vennootschap een deelneming is van een andere vennootschap.

Badaco voorkomt problemen met de belastingdienst!

Wilt u meer weten over de aangifte dividendbelasting in uw situatie, neem dan hier contact op.


Administratiekantoor Badaco

Dijnselburgerlaan 7-9, 3705 LP Zeist (provincie Utrecht)
Telefoon 030-699 39 80

Badaco is werkzaam voor klanten in de regio Utrecht, Vianen, Houten, IJsselstein, De Meern, Maarssen, Nieuwegein, Breukelen, Vleuten, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Driebergen, Doorn, Maarn, Bilthoven, Amersfoort en Leusden, maar evengoed buiten de provincie.


Van Aangifte dividendbelasting naar homepage

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Stamrecht