Aangifte vennootschapsbelasting en dividend

by Dhr van den Berg
(Bilthoven)

Als de werkmaatschappij winst maakt en je betaalt vennootschapsbelasting en daarna keert de werkmaatschappij dividend uit aan de aandeelhouder en dat is een holding, als dat bedrag tevens de winst is van de holding, betaal je daarover dan nogmaals vennootschapsbelasting?

Comments for Aangifte vennootschapsbelasting en dividend

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 15, 2012
Rating
starstarstarstar
Dividend en vennootschapsbelasting
by: Badaco

Wanneer een werkmaatschappij over de behaalde winst vennootschapsbelasting betaalt, wordt de winst na belastingen toegevoegd aan de algemene reserve.

Stel dat de aandeelhouder een vennootschap is en 100% van de aandelen van de werkmaatschappij bezit dan spreken we ook wel van een holding of moedermaatschappij.

In de jaarrekening van de moedermaatschappij wordt de winst na vennootschapsbelasting van de werkmaatschappij toegevoegd aan de zogeheten deelnemingswaarde. Het bezit van de moeder in de werkmaatschappij (ook wel deelneming genoemd) vertegenwoordigt immers een waarde.

Bij het uitkeren van dividend aan de moedermaatschappij is geen dividendbelasting verschuldigd.

Wat zijn de gevolgen van een dividenduitkering voor de werkmaatschappij, er van uitgaande dat het geld daadwerkelijk overgemaakt wordt?

  1. De algemene reserve neemt af met het bedrag van de dividenduitkering.
  2. De bankstand neemt af met het bedrag van de dividenduitkering.

Wat zijn de gevolgen van een dividenduitkering van de werkmaatschappij aan de moedermaatschappij voor de moedermaatschappij, er van uitgaande dat het geld daadwerkelijk ontvangen wordt?

  1. De deelnemingswaarde neemt af met het bedrag van de dividenduitkering.
  2. De bankstand neemt toe met het bedrag van de dividenduitkering.

In de moedermaatschappij wordt de dividenduitkering dus niet als opbrengst gezien en blijft derhalve buiten de resultatenrekening. Zodoende wordt ook geen vennootschapsbelasting berekend over de ontvangst van de dividenduitkering.

Stel nu dat er meerdere aandeelhouders zijn van de werkmaatschappij. Één aandeelhouder bezit middels zijn vennootschap minder dan 5% van alle aandelen. In dit specifieke geval vindt er wel dubbele heffing van vennootschapsbelasting plaats.

Eerst betaalt de werkmaatschappij vennootschapsbelasting over de winst. De vennootschap die minder dan 5% van de aandelen bezit, betaalt over zijn deel nogmaals vennootschapsbelasting in zijn eigen vennootschap. Dit omdat er gezien het belang van minder dan 5% geen recht op deelnemingsvrijstelling bestaat.

Welke ondernemingsvormen het beste bij u past, hangt dus mede af van het aandeelhouderspercentage. Laat u vooraf dus goed adviseren!


Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over administratie MKB.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Stamrecht