Administratie en Belastingen – Nieuws

Welkom op de blog en nieuwspagina van Badaco. Hier vindt u het laatste nieuws over uw administratie en belastingen.

Administratiekantoor Badaco in Zeist houdt u hier op de hoogte van belangrijke informatie voor uw bedrijf en van wijzigingen van pagina's op deze site.

May 29, 2015

Belastingdienst Toeslagen Proefberekening

Badaco kan u helpen bij het maken van een "belastingdienst toeslagen proefberekening", zodat u precies weet hoeveel toeslag u kunt krijgen.

Continue reading "Belastingdienst Toeslagen Proefberekening"

May 26, 2015

Hoe werkt berekening bijtelling auto en hoe daar op te besparen?

Hoe werkt berekening bijtelling auto precies? Dat is een vraag die wij van veel kleine ondernemers en zzp'ers krijgen, maar ook van ondernemers in het middenbedrijf. Autorijden is immers duur.

Continue reading "Hoe werkt berekening bijtelling auto en hoe daar op te besparen?"

May 26, 2015

Loonbelasting berekenen, opstellen jaarrekening - Badaco maakt het u makkelijk!

Of het nu gaat om loonbelasting berekenen, het opstellen van een jaarrekening, of het opzetten van een administratie, Badaco is een administratiekantoor dat met u meedenkt.

Continue reading "Loonbelasting berekenen, opstellen jaarrekening - Badaco maakt het u makkelijk!"

May 20, 2015

Belastingdienst aftrekposten

Belastingdienst aftrekposten? Hoe inzetten en aftrekmogelijkheden optimaal benutten? Er zijn diverse aftrekposten die uw belastingdruk doen verminderen. Laat geen geld liggen.

Continue reading "Belastingdienst aftrekposten"

May 20, 2015

Belasting berekenen auto

De wet- en regelgeving rondom belasting berekenen auto is inmiddels voor de gemiddelde ondernemer erg ingewikkeld geworden. Badaco adviseert u rondom alle fiscale aspecten van het autorijden.

Continue reading "Belasting berekenen auto"

Sep 07, 2013

Pensioenpremie berekenen

De pensioenpremie berekenen is voor zowel werkgevers als werknemers van belang. Er is veel te doen rondom de opbouw van pensioenen dus het is goed een aantal zaken te verhelderen.

Continue reading "Pensioenpremie berekenen"

Sep 10, 2012

BTW 19% of 21%

Geachte heer/mevrouw, Voor onze onderneming gaan wij in september een factuur versturen voor werkzaamheden die wij in oktober gaan verrichten. Welk BTW-tarief

Continue reading "BTW 19% of 21%"

Aug 31, 2012

Belasting terugvragen berekenen

Belasting terugvragen berekenen, het nauwkeurig berekenen van uw belastingen en het tijdig betalen van de verschuldigde belasting hoort bij goed ondernemerschap.

Continue reading "Belasting terugvragen berekenen"

Aug 31, 2012

Hoeveel belasting krijg ik terug?

Hoeveel belasting krijg ik terug en wanneer krijg je belasting terug? Een teruggave beïnvloedt uw kasstroom in positieve zin.

Continue reading "Hoeveel belasting krijg ik terug?"

Aug 27, 2012

Alimentatie

Beste heer/mevrouw, Ik betaal sinds januari bruto € 750 partner alimentatie als voorlopige voorziening en vanaf 16 augustus bruto € 415 als partner alimentatie

Continue reading "Alimentatie"

Jul 30, 2012

Team Badaco

Het team van Badaco bestaat uit de volgende medewerkers.

Continue reading "Team Badaco"

Jul 30, 2012

Administratie en Belastingen Berekenen? Essentieel voor Uw Bedrijfsvoering.

Administratie en belastingen... Niet altijd leuk, maar wel essentieel voor een winstgevende bedrijfsvoering.

Continue reading "Administratie en Belastingen Berekenen? Essentieel voor Uw Bedrijfsvoering."

Jul 30, 2012

Administratie en belastingen berekenen - Neem contact op!

Wilt u meer weten over administratie en belastingen berekenen, neem dan contact op met administratiekantoor Badaco. Wij informeren u graag over onze diensten en hoe wij u behulpzaam kunnen zijn.

Continue reading "Administratie en belastingen berekenen - Neem contact op!"

Jul 30, 2012

Algemene voorwaarden Badaco

De algemene voorwaarden van Badaco zijn op de website te lezen.

Continue reading "Algemene voorwaarden Badaco"

Mar 19, 2012

Administratiekantoor IJsselstein e.o. – Badaco Administratie en Belastingen

Als administratiekantoor IJsselstein e.o. helpen wij onze klanten binnen het klein- en middenbedrijf bij het voeren van hun administraties en doen van belastingaangiften.

Continue reading "Administratiekantoor IJsselstein e.o. – Badaco Administratie en Belastingen"

Mar 17, 2012

Aangifte dividendbelasting en fiscale optimalisatie

Badaco voorkomt problemen met de belastingdienst, ook op het gebied van uw aangifte dividendbelasting, dividendbelasting aanmerkelijk belang en buitenlandse dividendbelasting.

Continue reading "Aangifte dividendbelasting en fiscale optimalisatie"

Mar 15, 2012

Aangifte vennootschapsbelasting en dividend

Als de werkmaatschappij winst maakt en je betaalt vennootschapsbelasting en daarna keert de werkmaatschappij dividend uit aan de aandeelhouder en dat

Continue reading "Aangifte vennootschapsbelasting en dividend"

Mar 10, 2012

IBAN, Europa en uw onderneming

Dat Europa invloed heeft op veel facetten in de markt is u ongetwijfeld bekend. Vaak zien we het en nemen het voor kennisgeving aan. Maar nu moet u actie ondernemen!

Vanaf 1 februari 2014 verdwijnt het Nederlandse betaalsysteem. De Europese banken introduceren dan een nieuw betaalsysteem: SEPA (Single Euro Payments Area).

Voordeel van dit nieuwe betaalsysteem is dat het onderscheid tussen binnenlandse betalingen en buitenlandse betalingen (binnen Europa) wegvalt.

Dit betekent voor u als ondernemer dat u niet meer kunt volstaan met alleen een bankrekeningnummer. IBAN en BIC zijn codes waar u voor betalingen aan het buitenland al mee te maken had. Vanaf 2014 wordt dat de standaard.

Wat betekent dit concreet voor u als ondernemer:

  • de stamgegevens van uw crediteuren dient u aan te passen;
  • de stamgegevens van uw debiteuren dient u aan te passen indien uw gebruik maakt van incasso;
  • uw adresboek bij internetbankieren dient aangepast te worden;
  • uw drukwerk dient te voldoen aan de nieuwe standaard.

Afhankelijk van de specifieke situatie van uw onderneming kunnen er uiteraard nog meer gevolgen zijn. Een goede voorbereiding is essentieel om uw bedrijfsproces en betaalproces niet te laten stagneren.

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij de diverse aanpassingen, neem dan contact op. Inhoudelijk reageren via ons Forum kan uiteraard ook!

Waarom moeilijk doen? Badaco maakt het u makkelijk!

Mar 04, 2012

DGA salaris

Stel mijn DGA salaris is te laag. Zolang de fiscus nog niet aantoont dat mijn salaris hoger moet zijn dan de dga-norm, kan ik er voor kiezen mijn salaris

Continue reading "DGA salaris "

Mar 01, 2012

Uitbesteden loonadministratie

Uw loonadministratie over januari en februari 2012 is ongetwijfeld al verwerkt. U kunt dit uiteraard zelf doen, maar wellicht dat u uw loonadministratie al heeft uitbesteed.

Bent u voornemens over te stappen, dat loopt u gedurende het jaar meestal tegen dubbele kosten aan.

Waarom? Uw huidige salarisverwerker heeft doorgaans de vaste kosten al in rekening gebracht. Bij overstappen brengt de nieuwe salarisverwerker meestal ook incidentele kosten in rekening.

Aangezien Badaco van een langdurige relatie uitgaat, zeker op het gebied van loonadministratie, zult u bij ons bij een overstap niet tegen overstapkosten aanlopen.

Kortom, wilt u nog overstappen, dan bootsen wij januari en februari nog na, zodat uw medewerkers maar één jaaropgave ontvangen. Uw medewerkers moeten immers, behalve een eventuele ander lay-out van de salarisstrook, niks merken van een overstap

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of bent u geinteresseerd in onze tarieven, neem dan contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar!

Feb 09, 2012

Administratiekantoor Utrecht e.o. – Badaco Administratie en Belastingen

Voor middeling inkomstenbelasting, het laatste nieuws over wettelijke verlofdagen of het eigenwoningforfait berekenen, en al uw administratieve zaken, bel Badaco: hét administratiekantoor Utrecht e.o.

Continue reading "Administratiekantoor Utrecht e.o. – Badaco Administratie en Belastingen"

Jan 13, 2012

Meerdere bestelbussen die niet prive worden gereden

Wij zijn een installatiebedrijf uit Benschop en hebben meerdere bedrijfsbussen op ons bedrijf. De bedrijfsbussen worden door de medewerkers niet prive

Continue reading "Meerdere bestelbussen die niet prive worden gereden"

Jan 12, 2012

Wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen

Goedemiddag, Zojuist heb ik met interesse kennis genomen van uw rubriek 'Laatste Nieuws'. U spreekt daarin over wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke

Continue reading "Wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen"

Jan 10, 2012

Aflossen geringe eigenwoningschuld

Het percentage eigenwoningforfait stijgt in 2012 met bijna 10% ten opzichte van 2011. Dit ter compensatie van de dalende WOZ-waardes.

Voor de gemiddelde huizenbezitter zal het gevolg een lastenverzwaring zijn. Echter, voor huizenbezitters met een geringe eigenwoningschuld zijn er mogelijkheden.

Heeft u vermogen in BOX3 en is de rente op uw geringe eigenwoningschuld nauwelijks aftrekbaar als gevolg van het eigenwoningforfait, dan kan het interessant zijn uw hypotheekschuld volledig af te lossen.

Door het aflossen van de eigenwoningschuld bespaart u het eigenwoningforfait en uw grondslag voor heffing in BOX3 wordt lager. Uiteraard is het voordeel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. En heeft u bijvoorbeeld verhuisplannen naar een duurdere woning, dan is niet aflossen waarschijnlijk een betere optie.

Wilt u laten uitrekenen of het in uw situatie voordelig is om af te lossen, laat het ons weten.

Inhoudelijk reageren kan uiteraard ook.

Jan 09, 2012

Investeringsmoment zuinige auto

Is uw zakelijke auto aan vervanging toe, of zoekt u een nieuwe auto voor uw medewerker?

De kosten voor aanschaf zijn natuurlijk belangrijk, maar de hoogte van de bijtelling ook, zeker voor uw medewerkers.

Als u kiest voor een zuinige auto is het bijtellingstarief wellicht 0%, 14% of 20%, afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto per kilometer.

Neem ruimschoots voor 1 juli 2012 de tijd om de auto uit te zoeken. Is uw kenteken voor 1 juli 2012 op naam gesteld, dan blijft het bijtellingspercentage van 14% of 20% op moment van aankoop gehandhaafd, zolang u de auto rijdt of bezit.

Let op: Voor extra zuinige auto's met bijtelling van 0% gelden afzonderlijke regels tot en met 2015.

Koopt u de auto met een bijtellingspercentage van 14% of 20% na 1 juli 2012, dan wordt het bijtellingspercentage na 5 jaar opnieuw bepaald, tegen de dan geldende fiscale regels.

Wilt u meer informatie over het juiste investeringsmoment voor een nieuwe (zuinige) auto, of wilt u het vraagstuk auto zakelijk of privé laten doorrekenen, neem gerust contact op.

Voor inhoudelijke reacties, verwijzen wij u graag naar ons forum.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Stamrecht