Alimentatie

by Hassan
(Zeist)

Beste heer/mevrouw,

Ik betaal sinds januari bruto € 750 partner alimentatie als voorlopige voorziening en vanaf 16 augustus bruto € 415 als partner alimentatie voor de komende 2 jaar. De scheiding is inmiddels al uitgesproken.

Ik vraag me af of ik de alimentatiekosten kan aftrekken bij de belastingdienst en de gemaakte advocatenkosten. Tevens vraag ik me af of gemaakte alimentatiekosten in het buitenland ook aftrekbaar zijn.

Mijn geschatte jaarsalaris ligt rond € 35.000.

Comments for Alimentatie

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 28, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Aftrekbaarheid alimentatie
by: Badaco

Beste Hassan,

Voor de aftrekbaarheid van alimentatie is het van belang een onderscheid te maken in kinderalimentatie en partneralimentatie.

In uw aangifte inkomstenbelasting kunt u voor de kinderalimentatie gebruik maken van een (vaste) aftrekpost voor levensonderhoud kinderen. Uiteraard zijn aan de aftrekpost enkele voorwaarden verbonden.

Gezien uw vraag gaan we in dit antwoord uit van partneralimentatie. Mocht u meer willen weten over de aftrekpost levensonderhoud kinderen in relatie tot kinderalimentatie, laat het ons weten.

Het bedrag wat u betaalt aan partneralimentatie kunt u opvoeren als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting.

Bij uw ex-partner wordt de partneralimentatie gezien als inkomen, en dient er derhalve inkomstenbelasting over betaald te worden. Tevens telt de ontvangen alimentatie bij uw ex-partner mee als inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet, tenzij zij deze alimentatie ook al ontving voor 2006.

Gemaakte advocaatkosten voor bijvoorbeeld de boedelverdeling zijn niet aftrekbaar. De advocaatkosten die soms gemaakt worden door de ontvangende partij (uw ex-partner dus) zijn wel aftrekbaar.

Een site waar veel informatie te vinden is over alimentatie is www.alimentatiewijzer.nl.

Kunt u tot slot uw vraag over aftrekbaarheid van gemaakte alimentatiekosten in het buitenland verduidelijken?

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over administratie MKB.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Stamrecht