BTW 19% of 21%

by Jessica
(Zeist)

Geachte heer/mevrouw,

Voor onze onderneming gaan wij in september een factuur versturen voor werkzaamheden die wij in oktober gaan verrichten.
Welk BTW-tarief moeten wij hanteren op de factuur?
En hoe geef ik dit bedrag aan in de aangifte omzetbelasting over het 3e kwartaal 2012?

Met vriendelijke groet,

Jessica

Comments for BTW 19% of 21%

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 14, 2012
Rating
starstarstarstarstar
BTW-percentage afhankelijk van tijdstip van dienst
by: Badaco

Beste Jessica,

Of u 19% of 21% moet toepassen hangt af van de periode waarin de dienst verricht wordt. (dus niet de maand waarin gefactureerd wordt)
Vanaf 1 oktober 2012 treedt het verhoogde BTW-percentage van 21% in werking.

Factureert u dus in september 2012 voor werkzaamheden van oktober 2012 dan dient dit te gebeuren tegen het BTW-tarief van 21%.

In uw aangifte over het 3e kwartaal geeft u in rubriek 1a de omzet aan welke met 19% BTW gefactureerd is.

De omzet gefactureerd met 21% BTW kunt u aangeven in rubriek 1c. (leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0%).

Mocht uw boekhoudprogramma hier niet op ingericht zijn, dan heeft de belastingdienst goedgekeurd dat deze omzet ook in rubriek 1a aangegeven mag worden. Wel is het dan van belang dat uit uw administratie blijkt welke omzet met 19% en welke omzet met 21% gefactureerd is.

Neem voor andere specifieke BTW-vragen gerust contact op.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over administratie MKB.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Stamrecht