Hoeveel belasting krijg ik terug?

Uw belasting teruggave

Hoeveel belasting krijg ik terug en wanneer krijg je belasting terug? In 2012 is de Belastingdienst een proef gestart waarbij mensen direct de definitieve aanslag ontvangen en dus niet eerst een voorlopige aanslag. Het doel hiervan is allereerst de werkprocessen bij de Belastingdienst zelf verder te verbeteren en te versnellen, maar ook de ondernemer en burger direct uitsluitsel te geven over de definitieve aanslag. Zo weet u sneller waar u aan toe bent.

hoeveel belasting krijg ik terug

Naast de hoogte van het bedrag aan terugbetaling is ook het tijdstip van terugbetaling een onderwerp wat mensen steeds meer bezighoudt. Mensen willen het geld snel op hun rekening gestort hebben. De Belastingdienst betaalt in principe binnen 5 werkdagen na dagtekening het geld terug. Waar ondernemerschap steeds belangrijker wordt in onze samenleving is een snelle fiscale afhandeling en terugbetaling cruciaal. Teruggave, zeker wanneer het gaat om grote bedragen, beïnvloedt immers de kasstroom.

Een bijgewerkte administratie gedurende het jaar is hierbij van cruciaal belang. Hierdoor kan vroeg in het jaar de fiscale positie ingeschat worden en kan de jaarrekening en belastingaangifte verwerkt worden. Dit is belangrijk omdat, ondanks de proef waarbij mensen direct de definitieve aanslag ontvangen en dus niet eerst een voorlopige aanslag, de meeste ondernemers nog steeds eerst een voorlopige aanslag of teruggaaf ontvangen. Als de voorlopige teruggaaf in lijn is met de daadwerkelijke aangifte, is de cashflow optimaal. De hoogte van een voorlopige aanslag wordt altijd in overleg met u, de cliënt ingediend. Daarbij is de inschatting van de hoogte van de cashflow die u aan de onderneming kunt onttrekken, van belang.

Teruggaaf premies werknemersverzekeringen

Voor kleine zelfstandigen en zzp'ers is de (IB) inkomsten belastingen terugbetaling het belangrijkste. Voor veel ondernemers met personeel zijn ook de premies werknemersverzekeringen van belang. Als werkgever betaalt u het werkgeversdeel van deze premies voor inkomensverlies als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte. Deze werknemersverzekeringen zijn geregeld in de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet (ZW).

Nu kan het zijn dat u als werkgever per werknemer te veel premie heeft berekend en betaald. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als uw werknemer voor twee of meer werkgevers werkt of ook een uitkering ontvangt. Het totale premieloon kan dan boven het maximumpremieloon uitkomen. Op de website van de Belastingdienst kunt u een rekenvoorbeeld vinden.

De Belastingdienst betaalt de premies werknemersverzekeringen die u te veel hebt betaald, automatisch terug. Ook hierover geeft de Belastingdienst op haar website verdere uitleg.

Verder kan het zijn dat u als werkgever te veel inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) hebt betaald. Deze bijdrage houdt u in op het nettoloon van uw werknemer. De Belastingdienst berekent de te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) aan de hand van de inkomensgegevens in de aangiften loonheffingen die u en de andere werkgever(s) of de uitkeringsinstantie(s) over een bepaald jaar hebben ingediend.

Badaco helpt u bij tijdige belastingen terugbetaling!

Een volledige en bijgewerkte administratie verzekert u van een goede relatie met de fiscus. U ontvangt te veel betaalde belasting snel terug en voorkomt cashflowproblemen als gevolg van naheffingsaanslagen of hoge voorlopige aanslagen. Badaco kan met een grote voorspelbaarheid uw fiscale positie voor u doorrekenen. Dat voorkomt onaangename verrassingen. Onze expertise en onze contacten met de Belastingdienst staan daar borg voor.

Wilt u meer weten over uw terugbetaling belastingen dan kunt u ons via het contactformulier een bericht sturen.


Administratiekantoor Badaco

Dijnselburgerlaan 7-9, 3705 LP Zeist (provincie Utrecht)
Telefoon 030-699 39 80

Badaco is werkzaam voor klanten in de regio Utrecht, Vianen, Houten, IJsselstein, De Meern, Maarssen, Nieuwegein, Breukelen, Vleuten, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Driebergen, Doorn, Maarn, Bilthoven, Amersfoort en Leusden, maar evengoed buiten de provincie.


Van Hoeveel belasting krijg ik terug naar homepage

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Stamrecht