Meerdere bestelbussen die niet prive worden gereden

by Marcel
(Benschop)

Wij zijn een installatiebedrijf uit Benschop en hebben meerdere bedrijfsbussen op ons bedrijf. De bedrijfsbussen worden door de medewerkers niet prive gebruikt en worden ook niet mee naar huis genomen.

Zijn wij verplicht om een kilometerregistratie van elke auto bij te houden of kunnen wij een soort van vrijstelling krijgen?

Alvast dank.

Comments for Meerdere bestelbussen die niet prive worden gereden

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 01, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Verbod privé gebruik bestelbus
by: Badaco

Beste Marcel,

Door je medewerkers een verbod op te leggen voor privé gebruik kan bijtelling achterwege blijven.
Dit dient uiteraard schriftelijk vastgelegd te worden.

Indien de medewerkers de bestelbussen in privé tijd niet kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat u de sleutels heeft of omdat de bestelbussen achter het hek staan, dan is een kilometerregistratie niet nodig.

Als werkgever heeft u wel de verplichting om er op toe te zien dat de bestelbussen niet privé gebruikt worden, bijvoorbeeld door:
  • kilometerstanden te vergelijken met de verbruikte brandstof;

  • locaties van evt. verkeersboetes te analyseren;

  • tijdstippen tankbeurten te vergelijken met de werktijden.

Om aan te tonen dat u controle heeft uitgeoefend, is het uiteraard raadzaam om u controleslagen vast te leggen.

Is bovenstaande situatie bij u niet van toepassing, maar gebruiken de medewerkers de bestelbussen niet privé, dan kan worden volstaan met een vereenvoudigde rittenadministratie.

Deze vereenvoudige kilometeradministratie houdt het volgende in:
  • de bestuurder van de bestelbus noteert aan het begin en het einde van iedere dag de kilometerstand van de bus;

  • de werknemer noteert de werktijden;

  • de zakelijke adressen blijken uit uw administratie;

  • uit de administratie van u moet de volgorde van de bezochte adressen blijken. Is uw administratie hier niet op ingericht, dan moet de medewerker de volgorde van de bezochte adressen bijhouden.


Deze afspraken moeten uiteraard schriftelijk worden vastgelegd tussen u en uw werknemers.

Gezien de vele wijzigingen op het gebied van regelgeving adviseren wij u periodiek de gemaakte afspraken te evalueren.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over administratie MKB.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Stamrecht