Pensioenpremie berekenen

De pensioenpremie berekenen is voor zowel werkgevers als werknemers van belang. Er is veel te doen rondom de opbouw van pensioenen dus het is goed een aantal zaken te verhelderen. Vragen en discussies die niet alleen in de media maar ook in onze praktijk langskomen, zijn bijvoorbeeld:

Hoe zit het nu precies met mijn zzp pensioen?
Zelf pensioen regelen – Hoe doe je dat het beste?
Hoe kan ik mijn pensioen berekenen?
Wat is het verschil tussen een bruto en netto pensioen berekenen?
Hoe zal mijn pensioenopbouw zich verder ontwikkelen?
Hoe zit het precies met pensioen en fiscus?
Kan ik beter beleggen of banksparen voor mijn pensioen?

pensioenpremie berekenen

Werkgeversdeel

Zowel de werkgever als de werknemer hebben een verantwoordelijkheid ten aanzien van de pensioenopbouw. De werkgever betaalt voor de opbouw van het pensioen van de medewerkers pensioenpremie. Deze premie wordt gebaseerd op de hoogte van het salaris. Gemiddeld genomen betaalt de werkgever ongeveer 10% pensioenpremie en de werknemer 5%, maar deze percentages kunnen afwijken, afhankelijk van de sector.

Werknemersdeel

Werknemers betalen ook een eigen bijdrage voor hun pensioen later. Vaak is de eigen bijdrage vastgelegd in een pensioenregeling die bij CAO wordt vastgesteld. De eigen bijdrage wordt berekend over de pensioengrondslag, te weten het pensioengevend salaris minus een AOW-franchise, en wordt vermeld op de salarisstrook. 

Vanzelfsprekend is de relatie tussen premie(kosten) en rendement van pensioengelden, vaak in beheer genomen door een pensioenfonds, van belang voor de kwaliteit van de pensioenregeling. Pensioenfondsen die veel speculeren en beleggen, zijn veelal goedkoper, omdat zij het grotere risico kunnen afwentelen. Gaat uw pensioenregeling echter uit van een zeker rendement en is er dus sprake van minder risico, dan vertaalt dat zich in een hogere pensioenpremie.

Onzekerheid

Zeker nu de kredietcrisis en bankencrisis een gat slaat in opgebouwde pensioenrechten, lopen veel werkgevers en werknemers met vragen rond op het gebied van pensioen en pensioenopbouw. Bovendien is er een maatschappelijke discussie gaande of het pensioenstelsel in zijn huidige vorm op termijn wel houdbaar en betaalbaar is en of er niet snel hervormd moet worden en een stelselwijziging noodzakelijk is rondom onze pensioenvoorzieningen. Kortom, de onzekerheid is groot, al heeft Nederland nog steeds een uitstekend pensioenstelsel vergeleken met veel andere landen. We hebben enorme bedragen gespaard voor onze oude dag. 

Als werkgever en ondernemer dient u met de onzekerheid om te gaan en beslissingen te nemen die ook ruimte laten voor een koerswijziging later, mocht die nodig zijn. Daarbij hoort een goede administratieve vastlegging.

Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat het voor werkgevers en werknemers in het klein- en middenbedrijf belangrijk is om na te denken over het op te bouwen pensioen. Tegelijkertijd is het gezien alle economische en financiële onzekerheid ook moeilijk om te voorzien wat voor financieel beleid er de komende jaren door de overheid gevoerd gaat worden en wat dat betekent voor de pensioenopbouw. Badaco kan binnen de kaders van uw administratie en belastingen een advies geven over pensioenpremie berekenen en wat de verschillende mogelijkheden zijn.


Administratiekantoor Badaco

Dijnselburgerlaan 7-9, 3705 LP Zeist (provincie Utrecht)
Telefoon 030-699 39 80

Badaco is werkzaam voor klanten in de regio Utrecht, Vianen, Houten, IJsselstein, De Meern, Maarssen, Nieuwegein, Breukelen, Vleuten, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Driebergen, Doorn, Maarn, Bilthoven, Amersfoort en Leusden, maar evengoed buiten de provincie.


Van Pensioenpremie berekenen naar de homepage

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Stamrecht