Welk BTW-tarief bij leveringen aan het buitenland?

by Basino
(Utrecht)

Mijn in Nederland gevestigde onderneming heeft met name klanten in België. Door mijn personeelsleden worden op locatie werkzaamheden verricht. Daarnaast lever ik producten aan mijn klanten. Welk BTW-tarief is van toepassing?

Comments for Welk BTW-tarief bij leveringen aan het buitenland?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 08, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Intracommunitaire prestaties (ICP)
by: Badaco

Uw vraag is op te splitsen in 2 delen:
1) welk BTW-tarief als personeel op locatie in België werkt?
2) welk BTW-tarief als er goederen geleverd worden?

Ad 1) Op voorwaarde dat de personeelsleden in loondienst zijn bij een in Nederland gevestigde ondernemer is er sprake van een intracommunitaire prestatie. De BTW wordt in dit geval verlegd.

Tip: Let bij de facturatie wel op de verplichte vereisten. (ondermeer buitenlands BTW-nummer afnemer)
Let op: indien uw personeelsleden voor langere tijd in het buitenland werken, kan er sprake zijn van bijvoorbeeld grensarbeid. Hier zijn consequenties aan verbonden.

Ad 2) Als de goederen vanuit Nederland geleverd worden (en dus de grens overgaan) gelden dezelfde regels als hierboven beschreven.

Worden de goederen echter in België gekocht en rechtstreeks geleverd aan uw afnemer in België, dan kunt u een Belgisch BTW-nummer aanvragen. (er dient wel een terugkerend karakter te zijn)
Let op: bij facturatie dient u dan wel uw Belgische BTW-nummer op de facturen te vermelden.


Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over administratie MKB.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Stamrecht