Wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen

Goedemiddag,

Zojuist heb ik met interesse kennis genomen van uw rubriek 'Laatste Nieuws'.

U spreekt daarin over wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen.

Het is mij niet duidelijk geworden wat het verschil nu precies is.

Zou u mij dit uit kunnen leggen?

Alvast bedankt!

Comments for Wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 12, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Verschil in verlofdagen
by: Badaco

Iedere werknemer heeft een wettelijk recht op verlofdagen. Dit recht betreft 4 maal de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur.

Een werknemer met een werkweek van 40 uur heeft dus 160 uur aan wettelijke verlofdagen. Dit staat gelijk aan 4 weken wettelijk verlofrecht.

In de praktijk blijkt echter dat in de meeste bedrijven, al dan niet op grond van een CAO, meer vakantieuren of vakantiedagen worden toegekend. Het verschil tussen deze toekenning en de wettelijke vakantiedagen wordt ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Voorbeeld:
Een werknemer met een arbeidsduur van 40 uur per week heeft volgens arbeidsovereenkomst recht op 6 weken vakantie. Deze vakantiedagen zijn dus te splitsen in 4 weken wettelijke vakantiedagen en 2 weken bovenwettelijke vakantiedagen.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over administratie MKB.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Stamrecht